NJH har et styre, som velges hvert år på årsmøtet. Det er bestandig behov for nye styremedlemmer som har lyst og tid til å gjøre en innsats. Vennligst ta kontakt hvis du har muligheter til å bidra.

 

Styret består av:

 

Knut Hjelleset, styremedlem, gjenvalgt, fungerende leder

 

Olaf Peters, styremedlem, gjenvalgt 

 

René J Bakke, styremedlem, gjenvalgt

 

Julio Peres, styremedlem, gjelvalgt

 

Finn Østmo, styremedlem, gjelvalgt

 

Line Øieroset Larsen, varamedlem, nyvalgt 2018