Leire er kortreist og lett tilgjengelig. Materiale er ferdiglaget fra naturens side, det er bare å grave  opp. Det krever lite energi under byggingen. Å bygge med leire er morsomt og ikke helseskadelig. Dessuten kan leire brukes om igjen. Egenskapene forandrer seg nemlig ikke. Ved å tilføye vann, blir leiren bløtt igjen og kan brukes om. Her ligger også ulempen: leiren må ikke utsettes for fukt.

 

Leire kan brukes på mange forskjellige måter. Oftest blandes leire sammen med andre materialer, som sand, halm, avispapir og kutterspon, for å påvirke egenskapene. Leire er så flersidig at det kan brukes nesten hvor som helst. Noen teknikker:

 

  • Pussing
  • Stamping
  • Cobb

 

Siden leire er så allsidig, finnes det mange bruksområder. De viktigste er:

 

  • Puss på halmvegger
  • Leiregulv
  • Leirestein (ubrente murstein)
  • Maling