Halmhus har i Norge hovedsakelig blitt brukt til boliger og mindre oppholdsrom, som anneks eller hytter. Enkelte barnehager/skolebygg har også blitt bygget med halmteknikk. Innen de kreative fag har det blitt bygget både utstillingslokale og kunstnerboliger. Det har også vært oppført enkelte bygg i landbruket, både flere hønsehus og enkelte staller/grisefjøs. På Ramme Gård (Hvitstein kommune) er flere bygg oppført i halmteknikk, blant annet caféen.

 

Det vanligste er utvilsomt boliger eller tilsvarende, men halmbyggeteknikk kan brukes til hva som helst i prinsippet. Så lenge halmen holdes tørr og pussen skjermes for vann, og det brukes gode løsninger for bygget som helhet, kan alt la seg gjøre – også med halm!

 

.