Byggeteknikker, kort presentasjon

Halmhus bygges typisk på ett av to grunnprinsipper, enten selvbærende eller med egen bærekonstruksjon. Det siste er det vanligste i Norge.

 

Halmhus med egen bærekonstruksjon er, som navnet antyder, et hus hvor taket og etasjeskillerne bæres av en egen konstruksjon. Mest vanlig er da å bruke tømmer som er skjært til tykke planker og bjelker, enten som en synlig tømmerramme eller forskjellige løsninger med tømmer/treprodukter som er skjult inni veggen. Begge deler er brukt her til lands, men den "klassiske" måten er med et åpent og dekorativt rammeverk av heltre, og så halmvegger på utsiden av denne. Det blir som et skjelett, som holder hele huset oppe, så halmveggene bare bærer sin egen vekt og pussen.

 

Selvbærende halmhus har ikke en slik indre bærende konstruksjon, her holdes taket oppe av selve halmveggene. Dette kan være en raskere måte og bygge på, og man trenger da ikke bruke tid og penger på den bærende konstruksjonen. Sideavstivning av veggene kan være krevende. Taket må være helt avstivet, og takkonstruksjonen må barduneres til bakken med vaiere. Denne byggemetoden er lite brukt i Norge, men mer i Danmark og Tyskland, og betydelig mer i USA. Snølast kan være vanskelig å beregne, og siden det er harde krav til dokumentasjon i Norge for boliger og snølast kan det bli krevende å få byggetillatelse for selvbærende halmhus som større boliger. Som mindre uthus, skur og garasjer er det mer aktuelt, og vi har eksempler på dette fra Norge i dag også.

 

Såkalte Big Bales er kjempestore halmballer, de går også under det litt selvmotsigende navnet "Firkantballer". Bønder bruker ofte slike store firkantballer til gress/høy, men halm kan også presses på samme måte. Dette blir da veldig store baller som må flyttes med traktor, og dette setter begrensninger i Norge. Andre land hvor de fleste byggetomter er flatere og lettere tilgjengelig har brukt Big Bales mer. Siden de kan være rundt 1,2 meter breie har de stor kapasitet til bæring, og ved bygging av selvbærende halmhus i flere etasjer har det i utlandet blitt brukt Big Bales for nederste etasje, og så vanlige halmballer i øverste mot taket.

 

Selvbærende halmhus er et seriøst alternativ i områder som er skjermet for hard vind, og hvor snølasten ikke vil bli uvanlig høy. Fordelene med selvbærende må også veies opp mot videresalgsverdien av et hus. Halmhus har flere ganger blitt solgt i Norge for en meget god pris, men da må huset ikke bare være bygget sikkert og trygt, det må også føles uproblematisk for kjøperen – en utfordring for et selvbærende halmhus.

 

Knut Hjelleset, 1. januar 2016