Her er noen av de spørsmålene som oftest kommer opp ifb halmhus...

  • Hva koster et halmhus?

Et halmhus er ikke billigere eller dyrere enn et hus som er isolert med et annet materiale. Isolasjonen utgjør en liten del av husets totale kostnader. Halm kan være billigere enn andre isolasjonsmaterialer, men dette avhenger av om man høster halm selv eller kjøper ferdige halmballer. Generelt sett krever halmhus mye arbeidskraft, og det blir dyrt dersom man skal bruke håndverkere som setter opp hele huset. Spesielt leirpussen er arbeidskrevende, og mye kan spares på å gjøre dette selv.

De siste årene er det bygd halmhus i Norge til kr 25.000 - 50.000 per m2.

NJH anbefaler interesserte til å ta direkte kontakt med huseierne listet på hjemmesiden. En pris alene, røper ikke alt.

 

  • Er det fortsatt tillatt å bygge halmhus?

Så lenge man kan dokumentere at huset vil oppfylle gjeldende byggeforskrifter, kan man bygge halmhus. Kommunene krever ofte et energiregnskap fremskaffet av ingeniør. Litt av utfordringen med dagens regler (TEK10), er kravet til tetthet og ventilasjon.

NJH kjenner ikke til et eneste halmhus som ikke har blitt godkjent. Vi håper og tror at framtiden og de kommende kravene i TEK15 vil gi bedre vilkår for bygging av halmhus.

 

  • Trenger man en arkitekt?

Man må ikke ha arkitekt, men man må ha en fagperson som er ansvarlig for bygget og byggesøknaden til kommunen. Det er mulig å være selvbygger eller man kan bruke et firma (byggefirma eller ingeniør). Kommuner eller banker kan være skeptiske til selvbyggere, da kan det være nødvendig å ha en fagkyndig ansvarlig søker, selv om man baserer seg på mye egeninnsats. Det lønner seg å ta en telefon til kommunen og banken for å høre hvordan de stiller seg i forhold til dette, da det er store forskjeller fra sted til sted og bank til bank.

 

  • Hvor får en tak i håndverkere?

Det er naturligvis en fordel at håndverkere har tidligere erfaring fra bygging av halmhus. Dessverre er det langt mellom håndverkere med slik spesialkompetanse. Det viktigste er at innleid arbeidskraft er åpne for alternative byggemetoder og er opptatt av et godt resultat.

 Mye kan behjelpes med at minst én av de involverte i byggeprosessen har satt seg ekstra inn i halmbyggeteknikker. For eksempel kan en arkitekt som lager gode detaljerte byggeplaner og -skisser gjøre selve arbeidsprosessen enklere og tydeliggjøre den tekniske utførelsen.

 

  • Hva med kurs?

NJH arrangerer av og til kurs selv og støtter også privatpersoner som holder kurs. Ofte avholdes kurset i forbindelse med selvbyggere som selv reiser et halmhus. Dette er en fin måte å komme i kontakt med halmentusiaster og å få prøvd teknikken. Ved å abonnere på vår Bulletin (gratis) og å følge med på facebooksiden vår vil du bli informert om aktuelle kurs.

 

  • Kan det bygges selvbærende halmvegger i Norge?

I prinsippet er det mulig. Det er imidlertid en del utfordringer knyttet til snølaster fra norsk vintervær. Her trengs fagpersoner til å beregne byggekonstruksjonens bæreevne. Dette vil være med på å bestemme husstørrelsen og planløsning.

 

  • Kan halmhus bygges på Vestlandet?

Ja, det er godt mulig. Utfordringen ligger i den utvendige pussen på halmveggene. Store mengder vann i form av slagregn kan ødelegge leirepuss. Det vil være naturlig å se på løsninger hvor en skjuler leiren for vær og vind, for eksempel kledning med trepanel, steingarder og store takutspring, eller bruke kalkpuss i stedet for leirepuss.

 

  • Hva med inneklima / allergi?

Halmhus kan gi et godt inneklima dersom de er godt bygget, og gir ingen problemer for allergikere og astmatikere. Under byggingen av halmveggene kan det støves mye, men når veggene er pusset ferdig, kommer det ikke støv eller pollen inn i inneluften. En halmvegg vil som regel inneholde minimalt med allergifremkallende byggeprodukter.

 

  • Hvor godt isolerer en halmvegg?

Kommer an på hvor godt den er presset og stappet. Jo tykkere vegg, jo høyere isolasjonsverdi. Varmemotstanden kan komme opp i R-30 eller R35. En 45cm tykk halmvegg vil tilsvare ca 30cm med vanlig isolasjon. Flere studier og kilder indikerer at at halm tilsvarer λ = 0,070 – 0,085 W/mK.

 

  • Hvordan er det med forsikring?

En vanlig husforsikring er ikke problematisk. Med hensyn på brannsikkerhet så er halmhus som regel klassifisert som murhus. Råte- og vannskadeforsikring vil også i regelen gå greit.