Norsk Jord- og Halmbyggerforening (NJH) er en liten organisasjon som arbeider for utbredelse av jord, leire og halm  som byggemateriale i Norge, bl.a. gjennom informasjons- og  kursvirksomhet, kontaktformidling og forskning.

Årsmøtet 2018 vedtok at frem til neste årsmøte (2019) organisasjonen ha redusert aktivitet. Prioritet vil være oppdatering og forbedring av hjemmesiden.

Styret et åpne for alle innspill og initiativer fra interesserte, ta gjerne kontakt med styreleder Knut Hjelleset på knut.hj - alfakrøll - gmail.com dersom du har inspirasjon og lyst til å gjøre noe!

Vårt nyhetsbrev (Bulletin) skal sendes ut fast hvert halvår, i mai og november. Innspill bør sendes inn til styreleder i løpet av oktober eller april for å komm med.

Bulletin kan sendes ut ellers også, dersom medlemmer har relevant informasjon, eller annet skal deles med NJHs medlemmer.